Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tình hình kinh tế xã hội

Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH-ANQP tháng 10 năm 2017
Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH-ANQP tháng 10 năm 2017
Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH-ANQP tháng 09 năm 2017
Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH-ANQP tháng 09 năm 2017
Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH-ANQP tháng 08 năm 2017
Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH-ANQP tháng 08 năm 2017
Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH-ANQP tháng 07 năm 2017
Tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH-ANQP tháng 07 năm 2017
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-ANQP quý I; nhiệm vụ trong tâm quý II và tháng 4 năm 2017

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên: Bùi Ngọc Ảnh
Chức vụ: Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ
Số điện thoại: 0983127515
Email: ngocanhtamky1975@gmail.comTra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập