Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản kỳ họp HĐND

STTTiêu đề tài liệuFile đính kèm
1 Nghị Quyết Hội đồng nhân dân thành phố Tam Kỳ kỳ họp thứ 12 khóa XI Landscape
2 Công văn Số: 248/HĐND-VP V/v gửi ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố khóa XI Landscape
3 Thông báo tổ chức kỳ họp thứ 10 - HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI Landscape
4 Các nghị quyết HĐND tỉnh Quảng Nam 2018 Landscape
5 Tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 Landscape
6 Thông báo tổ chức kỳ họp bất thường - HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI Landscape
7 Thông báo thay đổi thời gian kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XI Landscape
8 Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 Landscape
9 Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI Landscape
10 Báo cáo số: 91/BC-UBND về công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố; tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 Landscape
11 Thông báo kết luận của đồng chi Nguyễn Văn Lúa - Chủ tịch HĐND thành phố tại Hội nghị TT.HĐND thường kỳ đánh giá hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 Landscape
12 Báo cáo hoạt động của TT.HĐND, các Ban HĐND quý I, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 Landscape
13 Văn bản kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XI nhiệm kỳ 2016-2021 Landscape
14 Văn bản kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XI nhiệm kỳ 2016-2021 Landscape
Tra cứu văn bản

© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ TAM KỲ - PORTAL TAM KỲ
Đơn vị quản lý: VĂN PHÒNG HĐND - UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
PHÒNG VH&TT THÀNH PHỐ TAM KỲ
Địa chỉ: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3852364 - Fax: 0235.3851402
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập