Tìm kiếm

Tìm thấy 12 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện Bàn đợt 2 năm 2021 2021
2 Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện Bàn đợt 1 năm 2021 2021
3 Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện Bàn đợt 2 năm 2020 2020
4 Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện Bàn đợt 1 năm 2020 2020
5 Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện Bàn đợt 2 năm 2019 2019
6 Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện Bàn đợt 1 năm 2019 2019
7 Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện Bàn đợt 2 năm 2018 2018
8 Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện bàn đợt 1 năm 2018 2018
9 Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện bàn đợt 2 năm 2017 2017
10 Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện bàn đợt 1 năm 2017 2017
11 Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện bàn đợt 2 năm 2016 2016
12 Báo cáo các chỉ số quan trắc môi trường thị xã Điện bàn 2016
Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com