Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Thúy Hằng
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Chánh văn phòng Văn phòng Thị ủy

2 Phan Minh Dũng
Ông Phan Minh Dũng

Chức vụ: Phó bí thư thường trực Thường trực Thị ủy

3 Trần Hải Vân
Ông Trần Hải Vân

Chức vụ: Trưởng ban Ban Tổ chức Thị ủy

4 Nguyễn Xuân Hà
Ông Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com