NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Xuân Hà
Ông Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com