Tìm kiếm đề tài khoa học

Tìm thấy 5 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Đính kèm
1 Đề tài Khoa học Rau sạch Điện Bàn 2021
2 Đề tài Giáo trình lịch sử Điện Bàn 2021
3 Đề tài khoa học Măng Tây xanh 2021
4 Đề tài nghiên cứu “Thực trạng, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi 18 – 49 tại thị xã Điện Bàn” 2021
5 test 2010
Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com