TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác Thị ủy tuần 57 từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021 01/03/2021 05/03/2021 Xem chi tiết
2 Lịch công tác Thị ủy tuần 58 từ ngày 08/03/2021 đến ngày 12/03/2021 08/03/2021 12/03/2021 Xem chi tiết
3 Lịch công tác Thị ủy tuần 59 từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021 15/03/2021 19/03/2021 Xem chi tiết
4 Lịch công tác Thị ủy tuần 60 từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021 22/03/2021 26/03/2021 Xem chi tiết
Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com