Tìm kiếm

Tìm thấy 20 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Thông báo 28/TB-BQL của Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 130 lô đất ở thuộc Khu dân cư Nam Điện An tại 2022
2 Lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đâu giá quyền sử dụng đất ở tại Thôn Hà Đông và Thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn 2021
3 Thông tin đấu giá 07 lô đất tại thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 2021
4 41/TB-PTQĐ Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại tại thôn Thanh Quýt 2 (Khu vực trước ngõ ông Sâm), xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, thị xã Đ 2021
5 37/TB-PTQĐ Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu Lô Tháp, thôn Lạc Thành Nam, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn 2021
6 Thông báo bán đấu giá 17 lô đất tại thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn 2019
7 Thông tin đấu giá 17 lô đất tại xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 2019
8 Thông tin đấu giá 10 lô đất tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 2019
9 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở tại Khu tái định cư thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 2019
10 Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại thửa đất tại thôn An Hà, xã Điện Phong 2019
11 Bản đồ các lô đất đấu giá tại Khu E, khối 7, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 2019
12 Bản đồ các lô đất đấu giá tại Phong Ngũ Đông, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 2019
13 Bản đồ các lô đất đấu giá tại Khu dân cư khối 6, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 2019
14 Đấu giá Quyền sử dụng đất ở đô thị tại Khu dân cư khối 6, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 2019
15 Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau: 2018
16 Thông báo số 130/TB-PTQĐ ngày 17/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Thanh Quýt 2 (Khu vực trước ng 2018
17 113/TB-QTG v/v đấu giá QSD đất đối với 19 lô đất tại vệt dân cư hai bên đường ĐH9, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện BÀn 2017
18 113/TB-QTG v/v đấu giá QSD đất đối với 19 lô đất tại vệt dân cư hai bên đường ĐH9, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện BÀn 2017
19 Đấu giá Quyền sử dụng đất ở Khu dân cư đường vào Cụm công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng trung 2016
20 Đấu giá Quyền sử dụng đất ở một số xã, phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 2016
Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com