HÌNH ẢNH DANH NHÂN ĐIỆN BÀN

27/01/2021

INDUSTRIAL CLUSTERS

28/09/2021

PHOTO GALLERY

28/09/2021

Thư viện ảnh

22/01/2021
Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com