NỘI DUNG TRẠI SÁNG TÁC ĐIÊU KHẮC DANH NHÂN ĐIỆN BÀN

Thư mời
Thể lệ
Phiếu đăng ký
Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com