Hội nghị Thi đua – Khen thưởng trên lĩnh vực Văn Hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin - Truyền thông Khối đồng bằng năm 2020

Sáng ngày 11/12/2020, tại phòng họp UBND Thị xã Điện Bàn, Cụm thi đua các huyện đồng bằng đã tổ chức: Hội nghị Thi đua – Khen thưởng trên lĩnh vực Văn Hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin - Truyền thông Khối thi đua đồng bằng năm 2020

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Du lịch tỉnh Quảng Nam; đồng chí Võ Văn Thơ - Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, lãnh đạo UBND Thị xã Điện Bàn cùng đại diện 9 lãnh đạo thuộc Cụm thi đua trên địa bàn tỉnh.
 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm VHTT & THTH Thị xã Điện Bàn đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phong trào thi đua của Khối thi đua Phòng Văn Hóa & Thông Tin và Khối thi đua Trung Tâm VHTT & TTTH cụm đồng bằng năm 2020.

Dịp này, các đơn vị trong Cụm thi đua đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, thực hiện phong trào thi đua đồng thời bình xét, suy tôn đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu. Lãnh đạo Sở Thông tin – Truyền thông và Sở VH, TT-DL đã triển khai, chỉ đạo và giao nhiệm vụ năm 2021.     

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com