UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thị xã Điện Bàn

Chiều ngày 26.6.2019, ông Trần Văn Tân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 và việc triển khai giải pháp trong thời gian đến trên địa bàn thị xã. Cùng làm việc với đoàn có ông Đặng Hữu Lên - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; ông Trần Úc - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn.

Thời gian qua, địa phương tập trung vào công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục và cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt hiệu quả khá tốt. Trong đó, liên thông 2 cấp trong cải cách hành chính giải quyết hồ sơ rất hiệu quả, không có hồ sơ tồn đọng. Thị xã Điện Bàn tiếp tục triển khai thí điểm cải cách hành chính liên thông 3 cấp bước đầu đạt được tín hiệu tích cực, tiếp tục hoàn thiện 22 doanh mục hành chính liên thông cấp tỉnh. Bên cạnh đó, các Ban ngành, đoàn thể và các xã phường bắt đầu triển khai mạnh mẽ công nghệ thông tin vào cải cách hành chính đã rút ngắn khá nhiều thời gian cho người dân, tiết kiệm thời gian và chí phí của nhà nước. Đặc biệt, thị xã Điện Bàn cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt hiệu quả tích cực, từng bước hoàn thiện và hoạt động thông suốt.
   Tuy nhiên, số hồ sơ những tháng đầu năm 2019 tăng lên đột biến, đội ngũ cán bộ còn thiếu dẫn đến các cơ quan chuyên môn chưa xử lí kịp thời, vẫn còn hồ sơ tồn đọng, quá hạn. Thị xã Điện Bàn cũng đề nghị UBND tỉnh sớm tổ chức thi tuyển công chức để bổ sung đội ngũ cán bộ viên chức thiếu hụt, các sở ngành liên quan cần phố hợp chặt chẽ với địa phương, tấp huấn cho đội ngũ cán bộ, cải tiến phần mềm quản lí, đánh giá thủ tục hành chính công nhằm từng bước hoàn thiện việc triển khai ISO trên địa bàn toàn thị xã trong thời gian đến.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com