Hội nghị Tập huấn lấy ý kiến nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.

Ngày 29/05/2019, tại Hội trường UBND xã Điện Quang, UBMT TQVN thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Điện Quang, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. Đến dự có ông Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch UBMT TQVN tỉnh, bà Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, ông Lê Đức Sĩ - Chủ tịch UBMT TQVN xã.


 

         Nội dung buổi tập huấn nhằm trang bị thông tin cơ bản về các văn bản của cấp trên và địa phương về xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, người dân tự nguyện đóng góp cùng tham gia các hoạt động, các phong trào, nhất là việc xây dựng kinh tế, hạ tầng, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các thiết chế văn hóa và đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đề cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức thành viên xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt nhất để đi đến việc công nhận và công bố địa phương đạt chuấn nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo tính khách quan, đạt hiệu quả thực chất, phấn đấu năm 2019 xây dựng thành công 4 thôn đạt Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Phú Văn, Tam Thạnh, Bảo An, Xuân Kỳ và Xã Điện Quang đạt chuẩn Xã nông thôn mới kiểu mẫu.

        Dựa vào các tiêu chí và thực tế việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương bà con nhân dân cho biết ý kiến sự hài lòng của mình về kết quả xây dựng nông thôn mới được điền vào phiếu lấy ý kiến của người dân.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com