Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - hành chính tại Điện Bàn

Chiều ngày 22/9/2020, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy Điện Bàn tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa học 2019-2020. Tham dự buổi lễ có Thái Viết Tường, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Quảng Nam; ông Phan Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Điện Bàn

Khóa học 2019-2020 có 70 học viên, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: Đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội; Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính Nhà nước; Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hệ thống chính trị, Nhà nước và Pháp luật XHCN; Đảng cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, quốc phòng, an ninh; Tình hình nhiệm vụ của tỉnh Quảng Nam… Qua khóa học, giúp học viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, năng lực công tác, tác phong làm việc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 

Kết thúc khóa học có 16 học viên xếp loại giỏi; 53 học viên xếp loại khá; 7 học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào của lớp được Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com