CỤM CÔNG NGHIỆP AN LƯU

THÔNG TIN CHI TIẾT CỤM CÔNG NGHIỆP AN LƯU

  THÔNG TIN CHI TIẾT CỤM CÔNG NGHIỆP AN LƯU
 

1

 

 


 

Tên dự án

CỤM CÔNG NGHIỆP AN LƯU

 

2

 

 

Địa điểm

Phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn

 

3

 

               

     

Diện tích     

Tổng diện tích đất quy hoạch: 48,9 ha. Trong đó:

- Diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch: 34,93 ha

- Diện tích các dự án hiện có: 25,74 ha

- Diện tích đất công nghiệp còn lại: 9,19 ha               

 

4

 

Khí hậu thời tiết

Nhiệt độ bình quân: 25,60C

Độ ẩm bình quân: 82%

Lượng mưa trung bình: 400mm

Thời gian mưa trong năm: Từ tháng 9 đến tháng 12

 

5

 

              

        

 

Vị trí địa lý

+ Phía Bắc - Tây Bắc  : Giáp dân cư hiện trạng đường ĐT 607A.

+ Phía Đông - Đông Bắc: Giáp dân cư hiện trạng và đất màu.

+ Phía Tây - Tây Bắc  : Giáp đất nông nghiệp và đất màu

+ Phía Nam - Tây Nam: Giáp đất nông nghiệp.

Loại hình dự án ưu tiên thu hút đầu tư

- Công nghiệp điện - điện tử, cơ khí

- Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản

- Công nghiệp giày da, may mặc

- Công nghiệp sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ

- Công nghiệp sạch, ít ô nhiễm môi trường và các ngành công nghiệp khác phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương.

 

6

 

              

 

Hiện trạng cơ sở hạ tầng

1

Giao thông:

- Hiện trạng giao thông đối nội, đối ngoại của CCN: khoảng cách đến các tuyến đường QL1A là 4km, tiếp giáp đường ĐT607A, cách đường ĐH9 khoảng 500m.

- Khoảng cách đến cảng biển Tiên Sa khoảng 35km, sân bay Đà Nẵng khoảng 30km.

- Khoảng cách đến các thành phố lớn (Tam Kỳ, Đà Nẵng):

  + Cách Tam Kỳ: 50km

  + Cách Đà Nẵng: 20km

2

Mặt bằng:

- Tổng diện tích CCN: 48,9 ha. Trong đó:

- Diện tích đất đã cho thuê: 25,74 ha

- Diện tích đất sạch sẵn sàng cho đầu tư xây dựng nhà xưởng: Khoảng 10,9 ha (đang triển khai GPMB, dự kiến tháng 6/2016 hoàn thành)

3

- Loại đất nền: Đất thổ nhưỡng

- Đánh giá chất lượng nền đất: Tốt

- Tình hình ngập lụt về mùa mưa: Không bị ngập lụt vào mùa mưa.

4

Hiện trạng sử dụng đất:

- Nguồn gốc đất: Đất thổ nhưỡng

- Hiện trạng thuê đất trong CCN:  

STT

Tên doanh nghiệp

Ngành nghề

Diện tích (ha)

1

Công ty TNHH Hải Đăng

Chế biến bột cá

0,7114

2

Công ty CP XD công trình Minh Sơn

Sản xuất vật liệu xây dựng

1,61

3

Công ty CP công nghiệp hỗ trợ Miền Trung

Sản xuất giày

12,2272

4

Công ty CP Thiên Nam

Sản xuất cửa sổ, cửa edoor

1,1614

5

Công ty TNHH Việt Mỹ Đức

Giặt là công nghệ cao

1,3457

6

Công ty TNHH TM&DV Minh Tiến

Đồ gỗ gia dụng

3,7297

7

Công ty TNHH MTV Ngọc Thành Phú

Sản xuất gạch không nung

0,9554

8

Công ty TNHH SX và TM Minh Thịnh Lợi

Chế tạo khuôn mẫu

1,1726

9

Công ty TNHH TM&DV Lê Văn Sa

Sản xuất bê tông tươi thương phẩm

2,8244

TỔNG

25,74

5

Hiện trạng cấp điện: Hiện nay, CCN An Lưu đã xây dựng đường dây trung thế để cấp điện sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất trong cụm.

6

- Hiện trạng cấp nước: Hiện chưa có hệ thống cấp nước cho khu vực. Các nhà máy sản xuất và dân cư trong khu vực chủ yếu sử dụng nguồn nước ngầm tại chỗ.

- Hiện trạng thoát nước: Có 01 hệ thống mương thoát nước.

 

7

 

                

Giải pháp quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, môi trường

1

Các chỉ tiêu quản lý xây dựng chính:

- Đối với khu nhà máy:

 + Mật độ xây dựng: Tối đa 70%

 + Tầng cao xây dựng: Tối đa 02 tầng

 + Chỉ giới xây dựng: Cách chỉ giới đường đỏ và ranh giới đất tối thiểu 10m

- Đối với khu hành chính - dịch vụ công cộng:

 + Mật độ xây dựng tối đa là 60%

 + Tầng cao xây dựng: Tối đa 03 tầng

 + Chỉ giới xây dựng: Cách chỉ giới đường đỏ đường trục chính tối thiểu 10m, cách các ranh giới còn lại của lô đất tối thiểu 3,5m.

- Khu cây xanh:

 + Trong dải cách ly, tối thiểu 50% diện tích đất phải được trồng cây xanh và không quá 40% diện tích đất có thể được sử dụng để bố trí bãi đỗ xe, trạm bơm, trạm xử lý nước thải, trạm trung chuyển chất thải rắn.

 + Đối với cây xanh cảnh quan: Mật độ xây dựng tối đa 10%, chủ yếu dùng cho xây dựng công trình mang tính biểu tượng.

2

Mặt bằng sạch:

- Đã có QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết: Quyết định số 4330/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) và Ban hành quy định quản lý xây dựng Cụm Công nghiệp An Lưu, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn.

- Về giải phóng mặt bằng: Khoảng 10,9ha (Đang triển khai GPMB, dự kiến đến tháng 6/2016 sẽ hoàn thành).

- Đã xây dựng hạ tầng: đường nội bộ, hệ thống điện nước:

  + Đường nội bộ: Đã đầu tư đường nội bộ theo quy hoạch

  + Hệ thống điện nước: đã đầu tư theo quy hoạch                                                                           

3

- Giải pháp cấp điện: Việc cấp điện cho các doanh nghiệp sẽ do các doanh nghiệp tự lo, trên cơ sở các tuyến trung thế đã có sẵn do Điện lực Quảng Nam cung cấp.

4

- Giải pháp cấp nước: Trong thời gian đầu khi các doanh nghiệp đi vào hoạt động sẽ sử dụng nguồn nước ngầm tại chỗ để sản xuất và sinh hoạt.

5

- Hệ thống giao thông đường bộ đến CCN (sơ đồ kèm theo): CCN An Lưu đã đầu tư xây dựng đường trục chính có chỉ giới đường đỏ 26m. Chiều dài toàn tuyến 1164m trong đó: Đường bê tông nhựa khoảng 644 m, đường cấp phối đá dăm khoảng 520m. Do vậy, giữ nguyên đường trục chính làm hệ thống giao thông cho toàn cụm. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông trong cụm, cần phải đầu tư xây dựng hoàn thiện 520m hệ thống giao thông còn lại.

- Môi trường:

 + Hệ thống xử lý nước thải: Đã đầu tư hoàn thiện mương thoát nước thải và hố thu nước thải, chuẩn bị đầu tư trạm xử lý nước thải với tổng mức đầu tư dự kiến 25 tỷ đồng.

 

8

 

 

Dự kiến đơn giá thuê đất

1

- Giá đất thuê 50 năm trả tiền một lần: 448.000 đồng/m2

- Giá đất thuê trả tiền hàng năm: 2.240 đồng/m2

Ưu đãi đầu tư

1

- Theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư Cụm CN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

- Một số ưu đãi về tiền thuê đất:

 + Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước (tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ)

 + Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản là ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ)

Hỗ trợ của Trung tâm PT CCN-TM&DV thị xã Điện Bàn và chính quyền địa phương

1

- Hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát chọn lựa địa điểm đầu tư

- Cung cấp thông tin địa điểm đầu tư

 

9

 

 

Thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của DN sản xuất trong CCN

1

Nguồn lao động:

 + Số lượng lao động hiện có tại CCN: Khoảng 2.200 người

2

Chí phí lao động:

+ Lương công nhân bình quân trong khu vực : 3.500.000 đồng

+ Lương cán bộ quản lý bình quân trong khu vực: 5.000.000 đồng

3

Tình hình an ninh trật tự: Tốt

 

10

 

 

Địa chỉ liên lạc

1

Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 596- Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam

Số điện thoại: 84.510.3815123;   Fax: 0510.3815111

Email: ipaquangnam@gmail.com; www.ipaquangnam.gov.vn

2

Địa chỉ đầu mối liên lạc tại địa phương, cơ quan, đơn vị:

Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp - Thương mại và Dịch vụ thị xã Điện Bàn

Địa chỉ: Số 22 đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 05103.717.565; Fax: 05103.717.565

Email: dienban.ccn@gmail.com

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com