TỔNG HỢP MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

TỔNG HỢP MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Tải về: Tong hop mot so van ban ve uu dai dau tu.doc

Nhà đầu tư tham khảo những chính sách ưu đãi đầu tư tại các văn bản sau:
A. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỦA TRUNG ƯƠNG
1. Ưu đãi về đất đai
• Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.
• Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
2. Ưu đãi về chính sách tài chính
• Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
• Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
3. Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
• Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
4. Ưu đãi phát triển Cụm công nghiệp, cụm làng nghề
• Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
5. Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
• Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
• Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
• Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.
6. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ:
• Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
• Thông tư số 21/2016/TT-BTC ngày 05/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

B. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH QUẢNG NAM
1. Đối với lĩnh vực công nghiệp
 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND này 17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 4/6/2015 sửa đổi bổ sung Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND.
2. Đối với lĩnh vực nông nghiệp
 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 v/v Ban hành quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020.
 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 về ban hành Quy định Cơ chế khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020.
 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định thực hiện cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2012-2015.
2. Đối với Hợp tác xã
 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định nội dung ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
 Quyết định 46/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh.
3. Đối với lĩnh vực nước sạch
 Quyết định 951/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4. Đối với lĩnh vực chợ, siêu thị
 Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐNĐ về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014-2020
5. Đối với phát triển nhà ở
 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Nam : Ban hành quy định hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com