THÔNG TIN LÃNH ĐẠO THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

 1. Lãnh đạo Thị ủy Điện Bàn

 
 
  Họ và Tên : Đặng Hữu Lên
  Chức vụ: TUV-Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND
  ĐTDĐ : 0903.565.392
  ĐT cơ quan: 0235.3867342
  Email: Lendh@dienban.gov.vn

 

  Họ và Tên : Phan Minh Dũng

  Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

  ĐTDĐ: 0905.322.545

  Cơ quan: 0235.3867269

  Email: dungpmdb@gmail.com
 

  Họ và Tên : Trần Úc

  Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã 

  Cơ quan: 0235.3767.678

  Email: tranucqn@gmail.com

 
2. Lãnh đạo HĐND thị xã Điện Bàn
 
 
  Họ và Tên : Ngô Văn Trịnh
  Chức vụ: UVBTV-Phó Chủ tịch HĐND thị xã
  ĐTDĐ : 0983.589544
  ĐT cơ quan: 0235.3741111
 
3. Lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn

 
 

   Họ và Tên : Nguyễn Xuân Hà

  Chức vụ: UVBTV- Phó Chủ tịch UBND thị xã

  ĐTDĐ: 0905.035234

  Cơ quan: 0235.3503555

  Email: xhadban@gmail.com

  Họ và Tên : Nguyễn Minh Hiếu

  Chức vụ: UVBTV-Phó Chủ tịch UBND thị xã

  ĐTDĐ: 0905.222679

  Cơ quan: 0235.3503555

   Email: minhhieu0306@gmail.com
 

 
4. Lãnh đạo UBMTTQVN thị xã Điện Bàn
 
 
 

 
  Họ và Tên : Phan Ngọc Hải
 

  Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

  ĐTDĐ: 0905333289

  Cơ quan: 0235.3867.340

 
 

 

 
  Họ và Tên : Phan Văn Phờ
 

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

  ĐTDĐ: 0919459792
  Cơ quan: 0235.3716.116  

 

  
  Họ và Tên : Trần Thị Hà
 

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

  ĐTDĐ: 0914741228
  Cơ quan: 0235.3867.340  

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com