Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc tại xã Điện Quang.

Vừa qua, đ/c Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã về thăm và làm việc tại xã Điện Quang; cùng đi với đoàn có đồng chí Vũ Văn Thẩm - UV.BTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam.

Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Nguyễn Văn Thừa – Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn; đ/c Nguyễn Kim Thoa – PBT Thường trực Đảng ủy xã; đ/c Lê Thành - Chủ tịch UBND xã Điện Quang cùng lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Điện Quang và các đ/c trong BTV Hội Nông dân xã và HTX Nông nghiệp Điện Quang.

 

   Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Điện Quang báo cáo về tình hình Kinh tế - Xã hội của địa phương, đặc biệt là thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, cũng như việc triển khai xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã Điện Quang; kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy vai trò, đóng góp của người dân trong xây dựng Nông thôn mới; vai trò của các hội đoàn thể trong đó có hội viên nông dân trong việc chung tay xây dựng NTM. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân xã Điện Quang cũng đã báo cáo về tình hình phát triển sản xuất tại địa phương, việc liên doanh, liên kết, giúp nông dân tiêu thụ nông sản, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất, xây dựng và phát triển thương hiệu “Dầu phụng Đất Quảng”.

Đ/c Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đi thăm các Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại các thôn Phú Văn, Phú Đông, Bến Đền và thăm các khu chăn nuôi tập trung trên địa bàn xã.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com