ĐƯỜNG DÂY NÓNG BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

1

Trần Úc

0914 153227

Chủ tịch UBND thị xã

2

Nguyễn Minh Hiếu

0901 122459

Phó chủ tịch UBND thị xã

3

Nguyễn Thanh Vỹ

0935 028629

Trưởng phòng TN&MT

4

Phạm Ngọc Anh

0913 416258

Phó trưởng phòng TN&MT, Tổ trưởng KTLN

5

Nguyễn Văn Dân

0905 080546

Cán bộ phòng TN&MT,

Tổ phó KTLN

6

Nguyễn Phước Pháp

0914 013318

Đội trưởng KT Công an thị xã, Tổ phó TKLN

7

Lê Trung Hai

0905 420289

Trưởng Công an thị xã

8

Vũ Đình Quang

0905 148523

Đội phó Đội KT Công an

thị xã

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com