THÔNG TIN CHI TIẾT CỤM CÔNG NGHIỆP CẨM SƠN

THÔNG TIN CHI TIẾT CỤM CÔNG NGHIỆP CẨM SƠN

THÔNG TIN CHI TIẾT CỤM CÔNG NGHIỆP AN LƯU

THÔNG TIN CHI TIẾT CỤM CÔNG NGHIỆP AN LƯU

CỤM CÔNG NGHIỆP AN LƯU

THÔNG TIN CHI TIẾT CỤM CÔNG NGHIỆP AN LƯU

CỤM CÔNG NGHIỆP AN LƯU 2

THÔNG TIN CHI TIẾT CỤM CÔNG NGHIỆP AN LƯU

Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1

Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1

CỤM CÔNG NGHIỆP AN LƯU 3

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cụm công nghiệp Thương Tín

THÔNG TIN CHI TIẾT CỤM CÔNG NGHIỆP Thương Tín
Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com