Bảng giá đất tại thị xã Điện Bàn từ năm 2015-2019

Bao gồm giá đất ở Khu đô thị mới, đất nông nghiệp, giá đất ở 19 xã phường và phường Vĩnh Điện
Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com