Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự kiến chương trình kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 Khoá XI Kỳ họp thứ 18 Xem chi tiết
Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Xuân Hà

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0235.3503555

Di động: 0905.035234

Email: xhadban@gmail.com