Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019 - 2014; Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 16/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019 - 2014; Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân huyện (giai đoạn 2014-2019); Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc”; Sơ kết công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; Hiệp thương cử bổ sung Ủy viên MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Công an huyện công bố quyết định về việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh phó công an các xã

Chiều ngày 15 tháng 6, Công an huyện Nam Giang tổ chức Lễ công bố quyết định về việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Phó công an các xã.

Tổng quan tình hình Kinh tế - Xã hội huyện Nam Giang

Trong những ngày tháng Sáu lịch sử này, cách đây tròn 70 năm về trước, vào ngày 28/6/1949, Đảng bộ huyện Nam Giang được thành lập và tiến hành lãnh đạo toàn diện sự nghiệp cách mạng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên địa bàn huyện, góp phần cùng với sự nghiệp cách mạng cả nước giành độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước.

Tập huấn hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động vận hành và bảo trì công trình

Sáng ngày 26 tháng 9, tại hội trường UBMTTQVN huyện. Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lớp Tập huấn hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động vận hành và bảo trì công trình cho hơn 50 cán bộ các xã Cà Dy, Tà Bhing, Chà Vàl, Đắc Pre, Đắc Pring. Trong thời gian 01 ngày, lớp tập huấn được hướng dẫn quy trình thành lập tổ tự quản thôn; Vai trò và trách nhiệm của tổ tự quản thôn; Hướng dẫn quy trình thành lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác khai thác vận hành và duy tu, bảo dưỡng công trình; Hướng dẫn kỹ thuật cơ bản trong công tác quản lý khai thác vận hành và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng.

Tổng quan tình hình Kinh tế - Xã hội huyện Nam Giang

Trong những ngày tháng Sáu lịch sử này, cách đây tròn 70 năm về trước, vào ngày 28/6/1949, Đảng bộ huyện Nam Giang được thành lập và tiến hành lãnh đạo toàn diện sự nghiệp cách mạng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên địa bàn huyện, góp phần cùng với sự nghiệp cách mạng cả nước giành độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước.

Đảng bộ huyện Nam Giang 70 năm xây dựng và phát triển

Tháng Sáu lại về, khi nắng vàng ngập tràn, tỏa ánh rực rỡ hòa quyện với không khí của những ngày Hè sôi động… thì cũng là lúc toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà hân hoan đón mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Nam Giang - một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn huyện.