Ông Tơ Ngôl Với được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy Thị trấn Thạnh Mỹ

Sáng ngày 22/8, Huyện ủy Nam Giang tổ chức Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Cử tri Nam Giang kiến nghị cần mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn

Sáng ngày 16.8, Tại xã Đắc Pring, Huyện Nam Giang; Tổ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam gồm ông Nguyễn Công Thanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ông Đặng Tấn Giản – Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc với bà con cử tri các xã biên giới của huyện Nam Giang sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nam Giang quán triệt Nghị quyết TW5 (khoá XIII) cho 150 đảng viên các cơ quan, đơn vị

Ngày 24 tháng 7, Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW5 (khoá XIII) cho cán bộ đảng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có Đ/c La Lim Hậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Tập huấn hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động vận hành và bảo trì công trình

Sáng ngày 26 tháng 9, tại hội trường UBMTTQVN huyện. Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lớp Tập huấn hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động vận hành và bảo trì công trình cho hơn 50 cán bộ các xã Cà Dy, Tà Bhing, Chà Vàl, Đắc Pre, Đắc Pring. Trong thời gian 01 ngày, lớp tập huấn được hướng dẫn quy trình thành lập tổ tự quản thôn; Vai trò và trách nhiệm của tổ tự quản thôn; Hướng dẫn quy trình thành lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác khai thác vận hành và duy tu, bảo dưỡng công trình; Hướng dẫn kỹ thuật cơ bản trong công tác quản lý khai thác vận hành và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019 - 2014; Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 16/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019 - 2014; Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với Viện kiểm sát nhân dân huyện (giai đoạn 2014-2019); Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc”; Sơ kết công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; Hiệp thương cử bổ sung Ủy viên MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Tổng quan tình hình Kinh tế - Xã hội huyện Nam Giang

Trong những ngày tháng Sáu lịch sử này, cách đây tròn 70 năm về trước, vào ngày 28/6/1949, Đảng bộ huyện Nam Giang được thành lập và tiến hành lãnh đạo toàn diện sự nghiệp cách mạng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên địa bàn huyện, góp phần cùng với sự nghiệp cách mạng cả nước giành độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước.

Công an huyện công bố quyết định về việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh phó công an các xã

Chiều ngày 15 tháng 6, Công an huyện Nam Giang tổ chức Lễ công bố quyết định về việc điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Phó công an các xã.