Liên hệ - SNV

...

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ : Số 56, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Email : ngoaivuquangnam@gmail.com

Điện thoại : 0235.3813770

Fax : 0235.3819729

LÃNH ĐẠO SỞ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

ĐTDĐ

Email công vụ

1

Lê Ngọc TườngGiám đốc 35065770947355595tuongln@quangnam.gov.vn 

2

Nguyễn Ngọc Kim

Phó Giám đốc 

3507368

0983038577

kimnn@quangnam.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Giám đốc

3507279

0914060839

trangntt@quangnam.gov.vn

 

VĂN PHÒNG - THANH TRA

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

ĐTDĐ

Email công vụ

4

Đỗ Thế Thanh Nhung

PCVP

3813770

0905060907

nhungdtt@quangnam.gov.vn

5

Lê Duy Oanh

Phó CVP-PCTTr

3838797

0915574113

oanhld@quangnam.gov.vn

6

Phan Tá Tây

PT Kế toán 

3810699

0935278899

taypt@quangnam.gov.vn

7

Dương Thị Kiều

Chuyên viên

3815822

0367590079 

kieudt@quangnam.gov.vn

8

Võ Duy Trinh

Chuyên viên

3813770

0978458155

trinhvd1@quangnam.gov.vn

9

Lê Thị Anh Phương

Văn thư

3819729

0774469335

phuonglta@quangnam.gov.vn

10

Phan Thị Thủy

Chuyên viên

3838797

0968308403

thuypt15@quangnam.gov.vn

11

Đào Văn Lê

Lái xe

3838797

0975363212

ledv@quangnam.gov.vn

12

Cao Văn Hiền

Bảo vệ

3838797

0988327146

hiencv@quangnam.gov.vn

13

Trần Bửu Ánh

Lái xe

3838797

0935547754

anhtb@quangnam.gov.vn

14

Lương Thị Bích Hằng

Tạp vụ

3810699

0972045812

hangltb@quangnam.gov.vn

15

Nguyễn Văn Thành

Bảo vệ

 

0941625527

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ BIÊN GIỚI – PCPNN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

ĐTDĐ

Email công vụ

16

Huỳnh Thị Thanh An

Trưởng phòng

 

3819270

 

0913509525

anhtt1@quangnam.gov.vn

17

Lê Huynh Trưởng

Phó TP

0356028487

truonglh@quangnam.gov.vn

18

Trần Quốc An

Phó TP

0974264733

antq@quangnam.gov.vn

19

Lê Thị Thúy Vi

Chuyên viên

0782075079

viltt3@quangnam.gov.vn

 

PHÒNG LÃNH SỰ - NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

ĐTDĐ

Email công vụ

20

Phan Thị Kiều Trang

Trưởng phòng

3810142

0904767404

trangptk@quangnam.gov.vn

21

Bùi Quang Phong

Phó TP

0903587778

phongbq@quangnam.gov.vn

22

Võ Nguyệt Kiều Nga

Phó TP

0961888035

ngavnk@quangnam.gov.vn

23

Phạm Thị Huệ

Chuyên viên

0383949492

huept@quangnam.gov.vn

 

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Cơ quan

ĐTDĐ

Email công vụ

24

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Trưởng phòng

3811920

0935358777

anhnth1@quangnam.gov.vn

25

Nguyễn Thị Út Ly Na

Chuyên viên

0974159033

nantul@quangnam.gov.vn

26

Đỗ Thị Quyên

Chuyên viên

0828307326

quyendt@quangnam.gov.vn

27

Lê Hà Anh Tuyết

Chuyên viên

0933144522

tuyetlha@quangnam.gov.vn

 

 

 

Tin liên quan