Nam Giang: Tọa đàm phong trào thi đua dân vận khéo năm 2020

Sáng ngày 02 tháng 12, tại xã Tà Bhing. Ban Dân vận Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức buổi Tọa đàm phong trào thi đua dân vận khéo năm 2020.

Đ/c Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn Pà Dấu 1

Chiều ngày 18 tháng 11; Đ/c Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn Pà Dấu 1. Cùng tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy.

Tổng quan tình hình Kinh tế - Xã hội huyện Nam Giang

Trong những ngày tháng Sáu lịch sử này, cách đây tròn 70 năm về trước, vào ngày 28/6/1949, Đảng bộ huyện Nam Giang được thành lập và tiến hành lãnh đạo toàn diện sự nghiệp cách mạng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên địa bàn huyện, góp phần cùng với sự nghiệp cách mạng cả nước giành độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước.

Tổng quan tình hình Kinh tế - Xã hội huyện Nam Giang

Trong những ngày tháng Sáu lịch sử này, cách đây tròn 70 năm về trước, vào ngày 28/6/1949, Đảng bộ huyện Nam Giang được thành lập và tiến hành lãnh đạo toàn diện sự nghiệp cách mạng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên địa bàn huyện, góp phần cùng với sự nghiệp cách mạng cả nước giành độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước.

Đ/c Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn Pà Dấu 1

Chiều ngày 18 tháng 11; Đ/c Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn Pà Dấu 1. Cùng tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Lê Văn Hường - Bí thư Huyện ủy.

Nam Giang: 60 Bí thư và cấp ủy viên được bồi dưỡng “Nghiệp vụ Công tác Đảng

Sáng ngày 01 tháng 12; Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ Công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở” Năm 2020 cho 60 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc và Bí thư, cấp ủy viên 4 Đảng bộ khu vực vùng thấp gồm các xã Tà Pơ, Tàbhing, Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ.

Nam Giang: Tọa đàm phong trào thi đua dân vận khéo năm 2020

Sáng ngày 02 tháng 12, tại xã Tà Bhing. Ban Dân vận Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức buổi Tọa đàm phong trào thi đua dân vận khéo năm 2020.