Nam Giang đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

Thực hiện Chỉ thị 07 -CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (Khoá XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, những năm qua; Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Giang đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW đạt hiệu quả, thiết thực.

“Dân vận khéo” ở Nam Giang

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Nam Giang đã đạt nhiều kết quả đáng mừng, những mô hình đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng đời sống ngày càng no ấm hơn.

Ông Tơ Ngôl Với được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy Thị trấn Thạnh Mỹ

Sáng ngày 22/8, Huyện ủy Nam Giang tổ chức Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Nam Giang quán triệt Nghị quyết TW5 (khoá XIII) cho 150 đảng viên các cơ quan, đơn vị

Ngày 24 tháng 7, Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW5 (khoá XIII) cho cán bộ đảng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có Đ/c La Lim Hậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Ông Tơ Ngôl Với được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy Thị trấn Thạnh Mỹ

Sáng ngày 22/8, Huyện ủy Nam Giang tổ chức Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Nam Giang quán triệt Nghị quyết TW5 (khoá XIII) cho 150 đảng viên các cơ quan, đơn vị

Ngày 24 tháng 7, Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW5 (khoá XIII) cho cán bộ đảng viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có Đ/c La Lim Hậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Tập trung chuẩn bị tốt công tác Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024

Sáng ngày 23 tháng 3; Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức Hội nghị giao ban bí thư chi bộ các thôn trên địa bàn huyện theo hình thức trực tuyến, để nghe ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như những kiến nghị, đề xuất về các vấn đề phát sinh ở cơ sở

Tập trung chuẩn bị tốt công tác Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024

Sáng ngày 23 tháng 3; Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức Hội nghị giao ban bí thư chi bộ các thôn trên địa bàn huyện theo hình thức trực tuyến, để nghe ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng cũng như những kiến nghị, đề xuất về các vấn đề phát sinh ở cơ sở

Tổ chức đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Huyện ủy Nam Giang vừa ban hành kế hoạch số 83-KH/HU về tổ chức đợt sinh hoạt về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện

Kết quả giải quyết hồ sơ

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: A Viết Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND Huyện

Số điện thoại: 0985535977

Email: sonav@quangnam.gov.vn