HĐND huyện Nam Giang tổ chức kỳ họp chuyên đề

Ngày 16/9, HĐND huyện Nam Giang khóa XII - nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 - kỳ họp chuyên đề

Đẩy mạnh tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

Ngày 23/3/2022; UBND huyện Nam Giang đã ban hành kế hoạch số 41-KH-UBND về tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

Tập huấn kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm "quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp"

Sáng ngày 15 tháng 3; Huyện ủy Nam Giang đã tổ chức Tập huấn kỷ năng quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm "quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp" cho đội ngũ cán bộ công chức Huyện ủy và Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện