tin 2022

mô tả 2022

tin test 17012022

mô tả test

aaaa

bbbb

Tin test 13012022

mô tả 123

tin tiêu điểm

mô tả có

tin kéo hình

mô tả kéo

tin ngày 02012021 goc

mô tả test

Đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sáng ngày 16/6, đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp các thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Tổng quan tình hình Kinh tế - Xã hội huyện Nam Giang

Trong những ngày tháng Sáu lịch sử này, cách đây tròn 70 năm về trước, vào ngày 28/6/1949, Đảng bộ huyện Nam Giang được thành lập và tiến hành lãnh đạo toàn diện sự nghiệp cách mạng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên địa bàn huyện, góp phần cùng với sự nghiệp cách mạng cả nước giành độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước.

Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai nhiệm vụ sản xuất Đông- Xuân năm 2019

Chiều ngày 10/12/2018, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019.