ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI QUA CUỘC THI TRANG TRÍ NHÀ VĂN HÓA; TUYẾN ĐƯỜNG SÁNG, XANH, SẠCH, ĐẸP VĂN MINH

Hằng năm vào dịp đón Tết nguyên đán cổ truyền dân tộc và chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh Nam tổ chức Cuộc thi “Trang trí Nhà văn hóa; Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”. Tết nguyên đán Quý Mão vừa qua là lần thứ 2 xã Tam Anh Nam tổ chức cuộc thi này.

Kết quả giải quyết hồ sơ

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: A Viết Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND Huyện

Số điện thoại: 0985535977

Email: sonav@quangnam.gov.vn