Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 44 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
vb 1 30/05/2024 Đang có hiệu lực
vb2 28/05/2024 Đang có hiệu lực
25/QĐ-UBND 11/01/2021 Đang có hiệu lực
1332/QĐ-UBND 28/07/2020 Đang có hiệu lực
1125/QĐ-UBND 15/07/2020 Đang có hiệu lực
91/BC-UBND 21/05/2020 Đang có hiệu lực
716/QĐ-UBND 16/04/2020 Đang có hiệu lực
560-QĐ-BCĐ 04/04/2020 Đang có hiệu lực
2765/QĐ-UBND 04/12/2019 Đang có hiệu lực
2436/QĐ-UBND 12/11/2019 Đang có hiệu lực

Kết quả giải quyết hồ sơ

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: A Viết Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND Huyện

Số điện thoại: 0985535977

Email: sonav@quangnam.gov.vn