HĐND xã Quế Trung, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 05

HĐND xã Quế Trung, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 05

08/07/2022 | 10:54 AM
Ngày 8.7, HĐND xã Quế Trung tổ chức kỳ họp lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026; nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm 2022, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quyết định một số vẫn đề liên quan theo luật định. Dự kỳ họp có các đại biểu HĐND huyện tại xã Quế Trung . Bà Nguyễn Thị Phương Lan- CT HĐND xã, ông Lê Hữu Yến- Phó CT HĐND xã đồng chủ trì.
Ban CHQS huyện: Tổ chức học tập, quán triệt, truyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ban CHQS huyện: Tổ chức học tập, quán triệt, truyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

24/03/2022 | 08:35 AM
Ngày 22.3, Ban CHQS huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, truyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; triển khai kế hoạch của Đảng ủy Quân sự tỉnh về thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị.