Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Huỳnh Thư
Ông Huỳnh Thư

Chức vụ: Giám đốc

2 Bùi Xuân Tứ
Ông Bùi Xuân Tứ

Chức vụ: PGĐ

3 Võ Duy  Đào
Ông Võ Duy Đào

Chức vụ: Phó Giám đốc

4 Trần Văn  Hồng
Ông Trần Văn Hồng

Chức vụ: Phó Giám đốc

5 Phạm Công Thạnh
Ông Phạm Công Thạnh

Chức vụ: Phó Giám đốc

6 Trần Quốc Phong
Ông Trần Quốc Phong

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

7 Lê Anh Tiến
Ông Lê Anh Tiến

Chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện

8 Dương Văn Quyết
Ông Dương Văn Quyết

Chức vụ: CHT CQ QS huyện

9 Trần Đình  Đông
Ông Trần Đình Đông

Chức vụ: PCHT-TMT CQ QS huyện

10 Nguyễn Xuân  Châu
Ông Nguyễn Xuân Châu

Chức vụ: PCHT-ĐV CQ QS huyện

11 Ngô Hồng Vân
Ông Ngô Hồng Vân

Chức vụ: Chính trị viên BCH QS

12 Trương Xuân Phúc
Ông Trương Xuân Phúc

Chức vụ: Chính trị viên phó

13 BCH Quân sự huyện
Ông BCH Quân sự huyện

Chức vụ: Trực ban Tác chiến

14 Trần Tám
Ông Trần Tám

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng - ĐVTQ

15 Đặng Thành Nam
Ông Đặng Thành Nam

Chức vụ: Chính trị viên phó kiêm CNCT

16 Lương Văn  Bá
Ông Lương Văn Bá

Chức vụ: Phó Chủ tịch

17 Nguyễn Xuân Hồng
Ông Nguyễn Xuân Hồng

Chức vụ: Chủ tịch Hội CTĐ

18 Đỗ Đình Hà
Ông Đỗ Đình Hà

Chức vụ: BT Đảng uỷ -CT UBND

19 Lê Quốc  Sỹ
Ông Lê Quốc Sỹ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ xã

20 Võ Thị  Hậu
Bà Võ Thị Hậu

Chức vụ: ĐUV - PCT UBND xã