Nông Sơn: bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sơ năm 2021

Sáng ngày 26.10, tại huyện Nông Sơn Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sơ năm 2021.

Tham gia lớp tập huấn có 150  học viên là Bí thư chi bộ, các thôn trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận, các hội đoàn thể, công an viên, thôn đội, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn. Trong thời gian 1 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công tác tổ chức, hoạt động của tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; Một số kiến thức cơ bản về pháp luật cần thiết đối với tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở; Công tác phòng cháy, chữa cháy… Qua đó, giúp học viên nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương pháp hoạt động trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong và lề lối công tác, xây dựng các tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thật sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nông Sơn: bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sơ năm 2021

Tin liên quan