HĐND tỉnh khảo sát một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Nông Sơn

Ngày 26.10, Đoàn công tác Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam đã có buổi khảo sát một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Nông Sơn.Ông Nguyễn Đức – Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Trong chương trình làm việc, Đoàn tiến hành khảo sát các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh gồm: Công trình Bàu Sen, Tượng đài chiến thắng Nông Sơn- Trung Phước, đường giao thông từ cầu Nông Sơn đi đường Trường Sơn Đông và Đập Hố Cái xã Quế Trung. 

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong thời gian qua, hạ tầng trên địa bàn huyện Nông Sơn từng bước được đầu tư hoàn thiện, đời sống Nhân dân nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, hiện nay hạ tầng khu trung tâm huyện chưa được đầu tư đồng bộ, khớp nối, chưa đảm bảo các tiêu chuẩn của một đô thị loại V; tuyến giao thông ĐT611 qua địa bàn huyện thường bị cô lập trong mùa mưa lũ; một số điểm du lịch và khu di tích lịch sử, văn hóa chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, tôn tạo, xây dựng nhằm giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng cho Nhân dân. Đặc biệt là Tượng đài chiến thắng Nông Sơn – Trung phước; một số công trình thủy lợi, nước sinh hoạt phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Để tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Nông Sơn trong thời gian đến là hết sức bức thiết; nhưng trong điều kiện ngân sách của huyện quá khó khăn, nguồn thu chủ yếu phục thuộc vào ngân sách cấp trên, nên một số dự án lớn tạo sức bật cho phát triển kinh tế xã hội của huyện không thể thực hiện được. Do vậy, UBND huyện Nông Sơn đề nghị tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương đưa các dự án bức thiết, có quy mô lớn vượt khả năng cân đối vốn của ngân sách huyện vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, gồm 15 công trình, với tổng kinh phí dự kiến một nghìn năm trăm ba mươi hai tỷ đồng.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức – Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu huyện cần tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, các hạng mục công trình cần đảm bảo chất lượng và hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra; cần triển khai rà soát, mở rộng mặt bằng để đảm bảo tiến độ công trình;  tính toán và đưa ra bài toán tối ưu, ưu tiên cảnh quan môi trường thiên nhiên xanh…

HĐND tỉnh khảo sát một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Nông Sơn
HĐND tỉnh khảo sát một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Nông Sơn