Hội nghị đánh giá tình hình KT-XH tháng 10 năm 2021

Chiều ngày 4.11, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2021. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hòa cùng các Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Chí Tùng tham dự hội nghị.

Tháng qua, huyện Nông Sơn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh. Đến nay, tổng số người đã tiêm vắc xin trên địa bàn huyện là 14.818 người, trong đó 1.432 người tiêm đủ 2 mũi,  13.386 người tiêm 1 mũi. 

Trong tháng, ảnh hưởng của thiên tai đã gây thiệt hại ước tính khoảng 29,2 tỷ đồng. Về phát triển kinh tế, đến nay đã thu hoạch xong lúa vụ Hè Thu, hoàn thành năm sản xuất nông nghiệp 2021. Theo đó, sản lượng lương thực cây có hạt cả năm 2021 ước tính giảm khoảng 23% so với sản lượng lương thực năm 2020. Bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đã được kiểm soát tốt. Bệnh dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp tại các xã, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung các giải pháp để khống chế tình hình dịch. Tổng giá trị sản xuất CN-TTCN trong tháng ước đạt 36,04 tỷ đồng. Giá trị thương mại - dịch vụ trong tháng ước đạt 41,1 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước 57,7 tỷ đồng. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp kho khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68. Chỉ đạo triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 2020 và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, không để lây lan ra diện rộng; thực hiện tốt kế hoạch PCTT&TKCN trên địa bàn huyện; tập trung triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình NTM, chương trình OCOP...