CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG HUYỆN NÔNG SƠN VỚI CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến đời sống Nhân dân, đặc biệt vấn đề đói nghèo. Hồ Chủ tịch từng nhấn mạnh “Chúng ta giành được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”.

Thực hiện lời dạy của Người, cùng với sự vào cuộc của hệ thống chính trị toàn huyện, với tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc; trong những năm qua, LĐLĐ huyện Nông Sơn tổ chức tuyên truyền, vận động các CĐCS, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn huyện tích cực hưởng ứng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm,chương trình xây dựng Nông thôn mới, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về tầm quan trọng của công tác giảm nghèo cũng như trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn trong công tác chăm lo cho người nghèo cải thiện cuộc sống, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội của huyện nhà. Hằng năm, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp trong việc triển khai các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của huyện nói chung và trong CNVCLĐ nói riêng. Xây dụng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp tham gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới được Ban Thường vụ Huyện ủy giao. 

Đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; tạo tiền đề để bảo đảm cho sự phát triển ổn định và bền vững của huyện. Xã hội hóa công tác giảm nghèo cần phải huy động sức mạnh của toàn xã hội cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Kết hợp chặt chẽ giữa chính sách giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Với mục tiêu và quan điểm chung về công tác giảm nghèo trên, công tác giảm nghèo nhanh và bền vững của huyện luôn được các cấp Công đoàn toàn huyện nhiệt tình tham gia hưởng ứng và được triển khai với nhiều hình thức phong phú, trong đó CNVCLĐ luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong đóng góp, hưởng ứng và ủng hộ xây dựng các hoạt động từ thiện do tỉnh, huyện phát động như: Chương trình “Phát triển Ngân hàng bò”; ủng hộ các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn; chương trình Quỹ “Mái ấm Công đoàn”…nhất là Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát động luôn được đoàn viên, CNVCLĐ toàn huyện hưởng ứng tích cực. Đặc biệt năm 2019, thực hiện Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 31/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch, ra quyết định thành lập 07 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho 410 hộ nghèo trên địa bàn huyện; các tổ công tác đã trực tiếp tư vấn, hỗ trợ các hộ nghèo trong việc tiếp cận và nắm bắt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ giảm nghèo; thoát nghèo; đồng thời tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ để có những đề xuất kiến nghị phù hợp. Qua vận động, CNVCLĐ toàn huyện đã trao 07 sinh kế cho 07 hộ nghèo trên địa bàn 07 xã, mỗi sinh kế 7 triệu đồng. Từ 2019 đến nay, LĐLĐ huyện đã cùng với mặt trận và các đoàn thể huyện, hỗ trợ, giúp đỡ 67 hộ thoát nghèo (trong đó có 04 hộ được LĐLĐ huyện trao sinh kế năm 2019).

 Đ/c Trần Phước Ân- Chủ tịch LĐLĐ huyện Nông Sơn trao sinh kế cho hộ nghèo tại xã Ninh Phước

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về chung tay góp sức giúp đỡ người lao động nghèo, từ năm 2011 đến nay, LĐLĐ huyện đã vận động CNVCLĐ toàn huyện đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn” (nay là Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh) để giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ đang gặp khó khăn. Các cấp Công đoàn toàn huyện đã vận động từ sự đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ với tổng số tiền trên 600 triệu đồng nộp về LĐLĐ tỉnh. Sau khi khảo sát thực tế và lập đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của Ban quản lý Quỹ, hằng năm LĐLĐ huyện Nông Sơn được phân bổ từ 01 đến 03 nhà “Mái ấm Công đoàn”; đến nay đã hỗ trợ cho 29 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (mức hộ hỗ trợ giao động theo từng năm từ 20, 35,40 đến 45 triệu đồng/nhà). 

* Lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn

Để từng bước nâng cao mức sống trong đoàn viên Công đoàn, nâng cao thu nhập, góp phần và thực hiện tốt chương trình xóa đói, giảm nghèo của huyện; một giải pháp phù hợp có hiệu quả mà Công đoàn các cấp thường xuyên áp dụng đó là cho đoàn viên vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm để đầu tư khai thác mọi tiềm năng đất đai sẵn có, cùng phát huy nội lực để đầu tư vào trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, kinh doanh... từ đó tạo ra nhiều việc làm mới lao động nhàn rỗi trong các gia đình CNVCLĐ. Từ năm 2011 đến nay, từ nguồn phân phối vốn của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam; LĐLĐ huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân tổng số vốn cho vay trên 1 tỷ đồng cho 20 gia đình CNVCLĐ được vay vốn. Qua đó, đã giúp cho CNVCLĐ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và đóng góp phần nhỏ vào sự phát triển KT-XH của huyện. Những hoạt động trên tuy không nhiều và rộng khắp trong toàn xã hội, nhưng điều đó cho thấy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cán bộ, CNVCLĐ toàn huyện Nông Sơn trong việc chung tay cùng tham gia thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 với mục tiêu cụ thể là: Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn dưới 2% (không tính hộ nghèo bảo trợ xã hội); Không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng vào cuối năm 2021; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động nhưng không có việc làm được hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hướng đến có việc làm ổn định. Hưởng ứng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về các mục tiêu giảm nghèo bền vũng, đội ngũ đoàn viên Công đoàn và CNVCLĐ cũng đặt ra mục tiêu cụ thể như: tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể hỗ trợ, tư vấn các chế độ, chính sách liên quan đến giảm nghèo bền vững đến từng hộ nghèo trên địa bàn huyện; phối hợp cùng với Phòng Lao động, TB&XH huyện rà soát và hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho các hộ nghèo trong độ tuổi lao động.

Cùng với sự đồng lòng, nhất trí cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện nhà trong đó có lực lượng đoàn viên Công đoàn, chúng ta tin tưởng công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm của huyện Nông Sơn sẽ sớm đạt được mục tiêu trong thời gian đến. 

Tin liên quan