Công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Sáng ngày 22/11/2021, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn đã tổ chức công bố, trao Quyết định số 322-QĐ/HU, ngày 16/11/2021 về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý đối với đồng chí Nguyễn Đình Tuấn - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quế Lộc giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kể từ ngày 22/11/2021.

Dự công bố quyết định có đồng chí Ngô Văn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Phú Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và toàn thể lãnh đạo, công chức Ban Dân vận Huyện ủy.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đối với đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, đồng chí Ngô Văn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ và đề nghị với cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn tiếp tục phấn đấu, đoàn kết, nỗ lực cùng với tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy giao. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các công việc còn lại của mình và hoàn thành việc bàn giao công việc trước khi đến nhận công tác tại Ban Dân vận Huyện ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy đã tin tưởng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. Trên cương vị mới, đồng chí hứa cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Dân vận Huyện ủy luôn đoàn kết, làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công./.

Tin liên quan