Nông Sơn ra quân tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Ngày 21.11, cùng với cả tỉnh, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Nông Sơn phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện năm 2021.

Lễ ra quân nhằm tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện đến Nhân dân trên địa bàn huyện, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Tại lễ ra quân, với các khẩu hiệu truyền thông như “BHXH tự nguyện, chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do”, “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống Nhân dân thông qua chính sách BHXH”; “BHXH là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn dân”…cán bộ nhân viên Bảo hiểm xã hội và Bưu điện huyện tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính, các khu dân cư trên địa bàn huyện và phát tờ rơi truyền truyền đến người dân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong năm.

Đến nay, BHXH huyện Nông Sơn và các đại lý trên địa bàn huyện đã vận động được 833 người tham gia BHXH tự nguyện, mục tiêu đến cuối năm 2021 có 950 người tham gia BHXH tự nguyện.