Nông Sơn: Thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng theo phương châm '4 tại chỗ'

Huyện Nông Sơn vừa triển khai thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Nông Sơn: thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng theo phương châm '4 tại chỗ'

Theo đó, UBND huyện Nông Sơn thống nhất trưng dụng Khu cách ly tập trung tại UBND xã Quế Phước cũ làm Cơ sở thu dung, điều trị các trường hợp nhiễm Covid 19 thể nhẹ , không triệu chứng theo phương châm “4 tại chỗ” của huyện. Với quy mô 23 phòng, có chức năng tổ chức thu dung, điều trị cho người bệnh Covid-19 nhẹ và không có triệu chứng theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Trung tâm y tế  huyện chủ động  chuẩn bị vật tư y tế và lực lượng để sẵn sàng đáp ứng tổ chức xét nghiệm, cách ly và chủ động điều trị theo nguyên tắc 4 tại chỗ. Ban CHQS huyện phối hợp với Công an và các cơ quan liên quan vận hành khu cách ly tập trung, đảm bảo công tác phòng chống dịch, tránh xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung. Đề xuất các phương án tiếp nhận và cách ly các F1 và trường hợp + tính với SARS-COV 2 thể nhẹ không triệu chứng.

Tin liên quan