Nông Sơn: Tổng số người đã tiêm vắc xin trong 15 đợt là 22.757 người

Tính đến ngày 19/11/2021, tổng số người đã tiêm vắc xin trong 15 đợt là 22.757 người.

Để đảm bảo an toàn tiêm phòng vắc xin Covid 19 trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn đã tổ chức điểm tiêm có vị trí rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo điều kiện giãn cách, với hơn 10 y bác sĩ và lực lượng hỗ trợ. Đến nay, Trung tâm y tế huyện đã tiêm hoàn thành cơ bản lượng vắc xin được phân bổ. Ngoài các đối tượng được ưu tiên tiêm chủng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ, huyện Nông Sơn mở rộng các đối tượng tiêm đến các khu dân cư.

Tính đến ngày 19/11/2021, tổng số người đã tiêm vắc xin trong 15 đợt là 22.757 người. Trong đó: Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho 5.727 người với 4.724 người tiêm vắc xin ASTRAZENECA, 270 người tiêm vắc xin Modena, 728 người tiêm vắc xin Pfizer, 05 người tiêm vắc xin Vero Cell. Đã tiêm 1 mũi vắc xin cho 17.030 người với 5.073 người tiêm vắc xin ASTRAZENECA, 956 người tiêm vắc xin Modena, 9.541 vắc xin Vero Cell, 1.039 người tiêm vắc xin Pfrizer. 421 người tiêm vắc xin Abdala.

Tổng số người đã tiêm vắc xin trong 15 đợt là 22.757 người

Tin liên quan