Huyện đoàn Nông Sơn tổ chức tập huấn công tác Đội năm học 2021-2022

Thực hiện Chương trình công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022, Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nông Sơn tổ chức lớp tập huấn công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022. Tham gia lớp tập huấn là Hội đồng Đội các xã, giáo viên tổng phụ trách Đội, Ban Chỉ huy Liên đội các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Đội ngũ tham gia tập huấn thực hiện hướng dẫn các bài múa hát quy định năm học, thực hành nghi thức đội; các yêu cầu, kỹ năng của người đội viên; tổ chức các trò chơi, các hoạt động tập thể; quán triệt các nội dung trọng tâm công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022, kỹ năng làm việc với trẻ em.