Nông Sơn sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022

UBND huyện Nông Sơn vừa tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2022. Đồng chí Nguyễn Chí Tùng- Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn chủ trì hội nghị.