Nông Sơn: Đánh giá kết quả hoạt động và bàn, giải pháp tháo gỡ những khó khăn,vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện

Chiều ngày 9.5, Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Nông Sơn giai đoạn 2021-2025 (goi tắt là Ban Chỉ đạo 138), họp đánh giá kết quả hoạt động và bàn, giải pháp tháo gỡ những khó khăn,vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện thời gian qua; triển khai thực hiện trong thời gian đến, đồng chí Quảng Văn Ngọc- Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Đến nay, trên địa bàn huyện có 14 dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu đang còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là hơn 638 tỷ đồng; trong đó có 12 dự án thực hiện ngoài cụm công nghiệp với tổng mức đầu tư hơn 611 tỷ đồng; 02 dự án thực hiện trong cụm công nghiệp với tổng mức đầu tư là hơn 26 tỷ đồng. Có 07/14 dự án đi vào hoạt động, 01/14 dự án đang khởi công xây dựng, 06/14 dự án đang thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác GPMB, đánh giá tác động môi trường, thủ tục về đất đai, xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ngoài ra,  có 05 dự án đầu tư trên địa bàn huyện đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư là trên 218 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả hoạt động, khó khăn vướng mắc cần bàn bạc, xem xét của Ban Chỉ đạo 138; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, giải ngân và đề xuất biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn cũng như kết quả mời gọi, thu hút đầu tư và công tác phối hợp liên quan đến giải phóng mắt bằng, tiến độ thi công các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn; tình hình quản lý dự án và kinh phí đầu tư trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Quảng Văn Ngọc- Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo đã biểu dương tinh thần vượt khó, nổ lực hoàn thành công việc của các đơn vị thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, UBND huyện cần phải tiếp tục chỉ đạo bằng nhiều biện pháp linh hoạt, vì việc chung, tuân thủ đúng quy định của pháp luật để giải quyết công việc tốt nhất, trên tinh thần vì Nhân dân. Giao cho UBND, các phòng, ban liên quan, tham mưu đề xuất giải pháp hữu hiệu. Các nội dung liên quan đến Ban Chỉ đạo 138, Bí thư Huyện ủy yêu cầu mỗi thành viên cần phải chung sức, đồng lòng, góp ý kiến;  BCĐ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và vào cuộc kịp thời. Đề nghị HĐND, UBMTTQVN huyện phát huy vai trò giám sát và quan tâm đặc biệt đến công tác đối thoại với Nhân dân. Các cơ quan, ban, ngành địa phương cần quan tâm đến việc xúc tiền đầu tư; chỉ đạo triển khai thực hiện sát với nhiệm vụ được giao… 

Quang cảnh hội nghị