Nông Sơn: Cưỡng chế thu hồi đất thuộc dự án 500KV Quảng Trạch –Dốc Sỏi

Ngày 9.5, UBND xã Ninh Phước (Nông Sơn) tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Trần Quốc Lộc và bà Phan Thị Hà ở xã Ninh Phước (Nông Sơn) để thi công kéo dây điện dự án 500KV Quảng Trạch –Dốc Sỏi.