Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn bế giảng lớp nhận thức về Đảng năm 2022

Ngày 13.5, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 17 năm 2022.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian 5 ngày (9.5-13.5), 52 học viên tham gia lớp bồi dưỡng được tìm hiểu, học tập, nghiên cứu đầy đủ các nội dung của 5 chuyên đề dành cho đối tượng kết nạp đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, xuất bản vào tháng 4.2022. Đây là nền tảng cơ sở lí luận chính trị cơ bản giúp học viên có nhận thức khoa học, niềm tin sâu sắc vào Đảng, Bác Hồ và các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước. Qua đó không ngừng cố gắng phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; cống hiến sức trẻ, tài năng, trí tuệ của mình góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Khen thưởng các học viên xuất sắc.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học, trong đó 36,6% học viên xếp loại giỏi, 32,7% học viên xếp loại khá, 30,7% học viên xếp loại trung bình. Dịp này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã khen thưởng 5 học viên đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập.

Tin liên quan