Nông Sơn: Tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 2.6, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hòa dự và phát biểu khai mạc.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt về một số nội dung trọng tâm nhất của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các Danh mục bí mật nhà nước. Ngoài ra, các đại biểu nghiên cứu về:Tình hình lộ, mất; các hành vi bị nghiêm cấm; một số sai sót thường gặp; hình thức xử lý khi có sai phạm; một số kiến nghị đối với địa phương…Đồng thời giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị và xem phim tài liệu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN huyện Nông Sơn nhấn mạnh, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện là rất quan trọng. Điều này đòi hỏi mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, từng đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức cần nắm vững, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước. Việc ứng dụng, phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của đời sống xã hội đã góp phần to lớn thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, phát huy sức sáng tạo và quyền làm chủ của Nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, tình hình quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch, tội phạm trong và ngoài nước không ngừng gia tăng các hoạt động tình báo, gián điệp, lợi dụng không gian mạng để lấy cắp, chiếm đoạt BMNN chống phá Việt Nam nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên làm công tác bảo mật nhà nước cần phải nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN,  khắc phục khó khăn, tham gia đầy đủ, tập trung, nắm bắt những kiến thức cơ bản và trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để vận dụng sau này.

Quang cảnh hội nghị

 

Tin liên quan