Nông Sơn bàn giao 30 hiện vật quý về đề tài chiến tranh cách mạng

Ngày 29.10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn tổ chức lễ bàn giao hiện vật quý về đề tài chiến tranh cách mạng năm 2021. Các đồng chí: Ngô Văn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Tào Thị Tố Điểm – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phạm Phú Thủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy dự buổi lễ.

TÂN TỈNH - TRUNG LỘC: CĂN CỨ NGHĨA HỘI QUẢNG NAM XƯA

Sau sự tấn công của quân Pháp vào kinh thành năm 1885, ngày 5/7/1885 kinh đô Huế thất thủ, vua Hàm Nghi rút lên Tân Sở (Cam Lộ, Quảng Trị). Ngày 22 tháng 5, Hàm Nghi hạ chiếu Cần vương kêu gọi sĩ phu, văn thân và nhân dân cả nước phò vua đánh Pháp. Lời hịch Cần vương nhanh chóng lan ra cả nước, dấy lên một cao trào phò vua Hàm Nghi chống Pháp.

Nông Sơn: Sưu tầm tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về sưu tầm, hệ thống và sử dụng những tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy. Tổ Sưu tầm tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng của Huyện ủy cùng cơ quan Huyện đoàn và Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Sơn Viên đã sưu tầm được một số hiện vật quý.

Tân Tỉnh Trung Lộc – Căn cứ nghĩa hội Quảng Nam được xếp hạng di tích cấp tỉnh đợt 1 năm 2021

Tân Tỉnh Trung Lộc – Căn cứ Nghĩa hội Quảng Nam được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh theo Quyết định số :2256/QĐ-UBND ngày 09/8/2021.

Hanh hao mùa vàng