Số ký hiệu 1160/UBND-KT
Trích yếu tham gia ý kiến đối với dự thảo số liệu phục vụ quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (lần 3)
Lĩnh vực Tất cả
Cơ quan ban hành UBND huyện Nông Sơn
Loại văn bản Công văn
Người ký Nguyễn Chí Tùng
Ngày ban hành 26/10/2021
Ngày có hiệu lực 26/10/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
tham gia ý kiến đối với dự thảo số liệu phục vụ quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (lần 3)
Số ký hiệu: 1160/UBND-KT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 26/10/2021

Văn bản liên quan