Số ký hiệu 6766/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng sáng kiến huyện Nông Sơn (Quyết định 1251/QĐ-UBND ngày 28/5/2021)
Lĩnh vực Tất cả
Cơ quan ban hành UBND huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Người ký Nguyễn Chí Tùng
Ngày ban hành 21/12/2021
Ngày có hiệu lực 21/12/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng sáng kiến huyện Nông Sơn (Quyết định 1251/QĐ-UBND ngày 28/5/2021)
Số ký hiệu: 6766/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/12/2021

Văn bản liên quan