Thường trực HĐND huyện chuẩn bị kỳ họp thứ 7

Chiều ngày 21/9/2022, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên họp Thường trực HĐND huyện thường lệ để chuẩn bị kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), đồng thời cho ý kiến các nội dung UBND huyện trình. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Thẩm, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phan Thanh Thám, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban liên quan.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XII sẽ tổ chức vào đầu tháng 10/2022 để thông qua các nội dung: Kế hoạch sử dụng đất huyện năm 2023; Quy định về nội dung và tỷ lệ hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam; đề án về xây dựng huyện Phú Ninh đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, hướng đến kiểu mẫu vào năm 2030; Quyết định chủ trương đầu tư một số công trình, dự án nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất để UBND huyện trình các nội dung trên tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XII, đồng thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm hoàn chỉnh các nội dung trình các Ban HĐND huyện thẩm tra đảm bảo thời gian theo quy định.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất các nội dung do UBND huyện trình liên quan đến việc bổ sung nguồn vốn để hoàn thành tuyến đường ĐH11.PN đoạn từ Ngọc Giáp đến bệnh xá Bắc Tam Kỳ; đối ứng nguồn ngân sách huyện để thực hiện tuyến đường ĐH12.PN đoạn từ ĐT.615 đến Quốc lộ 40B; phân bổ bổ sung nguồn kinh phí sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2022;… Phiên họp cũng đã dành thời gian đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện quý III/2022 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2022.

 

Tin liên quan